Ο Σύνδεσμος Κριτών Αθλητικής Ιππασίας – Σ.Κ.Α.Ι. ιδρύθηκε το 1999 από τους Κριτές της Αθλητικής Ιππασίας με σκοπό την προάσπιση του έργου, του κύρους και της ανεξαρτησίας των Κριτών, την επιμόρφωση και ενημέρωσή τους στα θέματα που άπτονται του έργου τους και στην διαφώτιση και ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με την αποστολή της Διαιτησίας και των Κριτών.

Για την επιτέλεση των σκοπών του, έργο του Συνδέσμου είναι η λειτουργία Σχολών Κριτών, οι διαδικασίες αξιολόγησης και προαγωγής των Κριτών, ο ορισμός καθηγητών Διαιτησίας, η κατ’ έτος κατάρτιση και υποβολή στην ΕΟΙ των Πινάκων Κριτών για την στελέχωση των Αγώνων και την στελέχωση της ΚΕΚ και η οργάνωση επιμορφωτικών εκδηλώσεων που απευθύνονται στους Κριτές και/ή στο κοινό της Ιππασίας.

Το νέο site του Συνδέσμου είναι η πλατφόρμα μέσα από την οποία ενημερώνονται τα μέλη μας και ο χώρος της ιππασίας, για τις ενέργειες και προσπάθειες του ΔΣ και των μελών του ΣΚΑΙ, που στόχο έχουν την ευόδωση των σκοπών και του έργου του Συνδέσμου μας. Περιλαμβάνει και ένα χώρο αποκλειστικά για τα Μέλη μας (είσοδος με κωδικό) για την ενημέρωση, συζήτηση και διεξαγωγή ψηφοφοριών μόνο μεταξύ των Μελών του Συνδέσμου.